Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

Följ oss på Facebook!
Publicerad: 15 januari 2019 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se