Målområden för Tillväxt Trädgård

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Tillväxt Trädgård arbetar med tre målområden:

1. Företag och marknader

Syftet är att stärka företagens utveckling och konkurrenskraft inom svensk trädgårdsnäring.

2. Forskning och utbildning

Syftet är att stärka forskning och utbildning inom svensk trädgårdsnäring.

3. Hållbar samhällsutveckling

Syftet är att bidra till uthålliga produktionssystem och en hållbar samhällsutveckling.

Sju fokusområden

Fokusområdena har goda förutsättningar för tillväxt och utveckling i trädgårdsnäringen till nytta för samhället.

  1. Unika värden för svenska trädgårdsprodukter
  2. Innovativa råvaror och vidareförädling
  3. Utveckla kunskapskedjan: forskning – innovation - utbildning – rådgivning
  4. Efterfrågade tjänster
  5. Hållbara produktionssystem
  6. Konkurrenskraftigt företagande
  7. Kommunikation och samverkan

 Läs mer i "Strategi för trädgårdsnäringens utveckling"

Skånsk trädgårdsstrategi

Strategin lyfter fram de unika möjligheterna för utvecklingen av trädgårdsbranschen i Skåne, och föreslår fokusområden och åtgärder där förutsättningarna för utveckling är goda.

Visionen är att Skåne är trädgårdsbranschens ledande nav i Norden år 2020.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se