Fokusområde 2 - Innovativa råvaror och vidareförädling

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Inom primärproduktionen finns goda förutsättningar att specialanpassa råvaror och växtmaterial till olika marknader. Kraven på produkterna är olika inom offentlig sektor, industri, restaurang, anläggningsverksamhet och handel med trädgårdsväxter respektive livsmedel. Det finns ett stort utrymme för förädlade råvaror och smarta förpackningar anpassade för speciella ändamål.

Mål

  • Trädgårdsnäringen möter konsumenternas och samhällets efterfrågan på hälsosam och bekväm mat
  • Specialanpassade råvaror och växtmaterial till olika marknader
  • Mer förädlade råvaror och smarta förpackningar för speciella ändamål

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se