Fokusområde 3. Stark kunskapskedja: forskning – innovation - utbildning – rådgivning

Senast ändrad: 04 augusti 2020

För att stärka konkurrenskraften i trädgårdsnäringen behöver vi ständigt arbeta med innovation och kunskapsdriven utveckling och ha utbildningar med god näringslivsanknytning baserade på aktuell forskning och erfarenhet. Rådgivningsföretagens kompetens och inriktning behöver också utvecklas för olika målgrupper.

Mål

  • Forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamhet av hög kvalitet.
  • Utbildningar av hög kvalitet med god näringslivsanknytning.
  • En kunskapsbaserad utveckling och innovation inom rådgivningen.

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se