Fokusområde 4 - Efterfrågade tjänster

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Många tjänster efterfrågas inom trädgårdsbranschen inom till exempel skötsel och utbildning. Det finns en potential att utveckla kompletterande tjänster i produktionsföretagen, vilket kan leda till ökad kompetensnivå och ökade möjligheter att erbjuda helårsanställningar. Branschen kan också bidra till hälsofrämjande gröna miljöer för människors behov.

Mål

  • Tjänstesektorn inom trädgårdsbranschen utvecklas.
  • Fler hälsofrämjande gröna miljöer.
  • Specialisering och diversifiering som leder till livskraftiga företag och fler tjänster.

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se