Fokusområde 5 - Hållbara produktionssystem

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Trädgårdsnäringen kan på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För det behövs långsiktiga, miljövänliga och resurseffektiva lösningar för växtskydd, ogräsbekämpning och gödsling. Det behöver även utvecklas effektivare system för produktion, förädling och distribution av trädgårdsprodukter och växtmaterial för att förbättra resurshushållningen och minska svinnet.

Mål

  • Effektiva och hållbara produktionssystem.
  • Långsiktiga lösningar för miljövänlig produktion.
  • Förbättrad resurshushållning och minskat svinn.  

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se