Fokusområde 6. Konkurrenskraftigt företagande

Senast ändrad: 04 augusti 2020

För att den svenska trädgårdsnäringen ska kunna öka produktionen och bli internationellt konkurrenskraftig krävs samverkan mellan producenter, rådgivare, forskare, utbildare och myndigheter. Det behövs ökad tillgång till kvalificerade personer att anställa i företagen, som kan ta över befintliga företag och starta nya företag. Sverige kan framöver även bli en viktig exportör av produkter och tjänster.

Mål

  • Ökad konkurrenskraft och tillväxt genom ökad kunskap om marknad och produktionsprocesser.
  • Högre marknadsandelar genom att förlänga den svenska säsongen.
  • Nya marknader för trädgårdsprodukter.

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se