Fokusområde 7 - Kommunikation och samverkan

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Det finns ett stort behov att utveckla kommunikationen mellan forskning, rådgivning, produktion och samhälle för att få en kunskapsbaserad utveckling. Trädgårdsnäringen behöver också kontaktytor och mötesplatser för att utveckla relationerna till professionella växtanvändare, handel, konsumenter och media samt arbeta mer med sociala medier och främjandeaktiviteter.

Mål

• Stärkta och utvecklade nätverk och samverkan för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling

• Förbättra kommunikationen inom trädgårdsnäringen för att gynna en kunskapsbaserad utveckling.

• Förbättrad spridning av resultat från forskning och praktik.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se