Fokusområde 1. Unika värden för svensk trädgårdsproduktion

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Svenska konsumenter har stort förtroende för svenska trädgårdsprodukter, vilket är viktigt att ta vara på och utveckla. För att växa på marknaden behöver de svenska produkternas unika värden identifieras och utvecklas. De behöver också kommuniceras mot konsument, handel och mot samhällets beslutsfattare på olika nivåer. Det behövs också fortsatt aktivt arbete inom produktion och handel för att skapa ökad konkurrenskraft.

Mål

• Stort förtroende för svensk trädgårdsproduktion.

• Utvecklade och kända unika värden för svenska trädgårdsprodukter.

• Utvecklade sociala värden och god arbetsmiljö i alla delar av trädgårdsnäringen.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se