Hållbar samhällsutveckling

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Målet är uthålliga produktionssystem och en hållbar samhällsutveckling.

  • Effektiva, innovativa, hållbara och kretsloppsbaserade produktionssystem med modern teknologi för sunda och klimatsmarta trädgårdsprodukter.
  • Starka företag och fler gröna företag, fler arbetstillfällen och bra integration.
  • Fler hälsofrämjande gröna miljöer som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

 

 


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se