Företag och marknader

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Målet är ökad konkurrenskraft för svensk trädgårdsnäring.

  • Ökad konkurrenskraft och tillväxt genom utvecklade samarbeten och nätverk.
  • Stärkt rådgivning och ökad kompetensutveckling.
  • Nya och fler produkter och tjänster som leder till fler affärer.
  • Stärkta befintliga företag och fler nya företag.
  • Nya marknader och ökad export.

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se