Forskning och utbildning

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Målet är en stark och utvecklad forskning och utbildning inom svensk hortikultur.

  • Stärkt och utvecklad forskning och utbildning till nytta för trädgårdsbranschen och samhället.
  • Ökad samverkan mellan forskare, rådgivare och näringslivet för att skapa nya innovativa projekt som leder till en kunskapsbaserad utveckling inom forskning, innovation, utbildning och rådgivning.
  • Forskare och lärare ökar sin kompetens inom hortikultur och ökar publiceringen av framstående forskningsresultat både vetenskapligt och populärvetenskapligt.
  • Utbildningarna håller hög vetenskaplig kvalitet med god näringslivsanknytning.

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se