Redovisa projekt

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Här följer kort info om att redovisa projekt

Under projektets gång förväntas du att lämna in en lägesrapport och när projektet är avslutat ska en slutrapport lämnas.

Lägesrapport

Mycket kortfattat ska lägesrapporten innehålla följande redovisning:

  • Projektets framskridande i förhållande till projektbeskrivningen i ansökan
  • Projektets slutförande i förhållande till projektets mål
  • Ekonomisk redovisning av förbrukade medel
  • Publiceringar (utförda eller kommande)

Efter projektledningens godkännande kommer 50% av beviljade medel att utbetalas.

Dokumentet för lägesrapport finns här (Word).

Slutrapport

Slutrapporten ska innehålla följande redovisning:

  • Beskriv projektets slutförande i förhållande till projektets mål
  • Bifogad ekonomisk redovisning av förbrukade medel. Använd gärna mallen "ekonomisk redovisning TT projekt"
  • Bifogad lista på utförda eller kommande publiceringar, t.ex. LTV Faktablad och/eller LTV Rapport.

Dokumentet för slutrapport finns här (Word).


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se