Utveckling på Campus Alnarp

Senast ändrad: 25 juni 2018
Studenter i Alnarp

Campusvision för Alnarp, en tågstation till Alnarp? Om- och nybyggnation som planeras. Vad händer inom Green Innovation Park i Alnarp? Här presenteras det som är på gång inom olika projekt.

Fortlöpande information om de olika projekten presenteras under respektive flik.

Ombyggnationer i Alnarpsgården

Servicecenter
Byggnation av nya servicecenter kommer att påbörjas 3:e april och pågå ca två månader. Se arkitektritning, OBS - 7 sidor. Det kommer att bli ett mer funktionellt och centralt beläget servicecenter där även bibliotekets servicedisk integreras.

Sal 106 och 107
Kommer att stängas för undervisning 3:e april och därefter anpassas till lokaler för service-enheten. Detta beräknas vara klart under sommaren. I samband med detta återlämnas Teknicum till Akademiska hus.

Studiemiljön våning 2, Biblioteket
Projektering pågår. Förväntas genomföras under hösten 2018.

Campusvision Alnarp

SLU har i samarbete med Akademiska hus påbörjat arbetet med att uppdatera Campusvisionen för Alnarp. Detta beräknas vara klart i början av 2019.

Så här ser processen ut.

Personer med ledande befattningar inom fakulteten, institutionerna och administrationen träffades den 15 augusti för att diskutera framtida vägval för SLU på Campus Alnarp som t.ex. för- och nackdelar av en samlokalisering av all SLU verksamhet i en ny byggnad. Resultaten från detta mötte skall ligga till grund för framtida inriktningsbeslut på rektorsnivå.

Parallellt till de SLU interna diskussionerna fortsätter arbetet med uppdateringen av Campusplanen från 2012 mellan SLU och Akademiska Hus under hösten med målet att planen skall vara färdig i början på nästa år.

Tågstation Alnarp

Regeringen har fattat beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. I denna ingår Malmöpendeln, Lomma banan, etapp 2, vilket betyder att vi är ett steg närmare en järnvägsstation i Alnarp.

Lomma kommun träffade Trafikverket under midsommarveckan och efter det mötet har vi förhoppningsvis mer information om den kommande byggprocessen.

SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus fortsätter diskussionerna kring finansieringen av tågstationen.

Green Innovation Park Alnarp

Green Innovation Park är innovationsparken för gröna företag.

Vi vill rekrytera nyfikna och innovationsinriktade företag och organisationer för fysisk etablering på Campus Alnarp. Företag och organisationer som vill vara en aktiv del i att bygga en innovationskultur med sikte på att tillsammans skapa ny kunskap och nya innovationer för en hållbar framtid.

Green Innovation Park arbetar med att skapa kunskapsmöten och gemensamma värderingar som verktyg för att nå våra mål.
Våra aktiviteter (tio nätverksfrukostar och två Greenspiration Hour) har hittills haft 263 anmälda deltagare.

Kontakta Green Innovation Parks verksamhetsutvecklare Niclas Östlund för mer information om innovationsparken.

 

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar är nu i drift på campus Alnarp. Detta är en miljösatsning av SLU i samarbete med Akademiska hus och E.ON för att kunna erbjuda medarbetare, studenter och besökare att ladda sin elbilar med förnybar el.

Stolparna är placerade på parkeringsplatsen framför nya Biotronen samt på parkeringen bakom Teknicum, mellan verkstaden (Maskinhall C) och Maskinhall B.

Mer information här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Campusvison och byggprojekt -
Mats Svensson, servicechef
Infrastrukturavdelningen, SLU Service Alnarp, gemensam service
mats.svensson@slu.se, 040-415033, 0702435422

Camilla Westerborn, Lokalstrateg
Infrastrukturavdelningen, SLU Lokaler, lokalplanering
camilla.westerborn@slu.se, 018-672205, 070-3975214

Tågstation Alnarp -
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör, LTV
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

Green Innovation Park -
Niclas Östlund, projektledare
niclas.ostlund@slu.se, 040-415045, 070-386 85 35

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se