Hitta en expert här!

Senast ändrad: 07 juni 2018

Här finns tips på hur du som vill veta mer om något specifikt ämne hos fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) kan hitta vidare till fakta och information som är nyttig, användbar, intressant eller spännande.

Arter:

ArtDatabanken
Sök rödlistade arter, artobservationer, namn/klassificering, humlor, träd, musslor.

Fauna och Flora
Populärbiologisk tidskrift om svensk faunistik, floristik och naturvård.

Nationalnyckeln
Uppslagsverk om Sveriges vilda arter.  

Biologisk mångfald:

Biodiverse
Tidskrift/webbsida om naturvård och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Ekologi:

Frågelåda
Fråga om ekologi, miljövård och insekter.

Forskning:

Forskarbloggen vid SLU
Läs forskarnas egna inlägg i aktuell debatt.

För barn:

Ett myller av liv
Ett läromedel om biologisk mångfald.

Naturvägledning för barn och unga
Om naturvägledning och utomhuspedagogik.

Jordbruk:

Agriwise
Verktyg för ekonomisk planering och analys.

Bondens hörna
Populärvetenskapliga skrifter och anmälan till grovfordercentrums e-postlista.

Faktabladsserier om växtskydd
Om skador och skadegörare på jordbruksgrödor.

Ogräsrådgivaren
Artbestämning, artbeskrivning och kontrollåtgärder av ogräs.

Vilt:

Viltskadecenter
Frågor och svar om vilda djur, viltskador m.m.

Växtskydd:

Faktabladsserier om växtskydd
Om skador och skadegörare på trädgårdsväxter och i trädgårdsodling.

Ogräsrådgivaren
Artbestämning, artbeskrivning och kontrollåtgärder av ogräs.

Hittade du inte det du sökte?

Kontakta institutionerna direkt: Länk till institutioner vid NJ-fakulteten.

Publicerat vid SLU

Relaterade sidor:
Sidansvarig: li.gessbo@slu.se