Forskning

Senast ändrad: 15 juni 2020

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap, samhällskunskap som humaniora.

Stark grundforskning

Grundläggande forskning är en förutsättning för livskraftig och innovativ tillämpning. Exempel från NJ-fakultetens starka grundforskningsprogram:

 • mikrobsamhällenas ekologi och deras reglerande roll för växthusgasutsläpp och för markens kväveläckage
  Institution: Molekylära vetenskaper
  Kontaktperson: Sara Hallin, tel. 018-67 32 09
 • inverkan av växtoljor på fiskars metabolism och betydelse för fettsyrasammansättningen
  Institution: Molekylära vetenskaper
  Kontaktperson: Jana Pickova, tel. 018-67 20 11
 • långlivade organiska miljöföroreningar och dess spridning i naturen samt hälsorisker
  Institution: Vatten och miljö
  Kontaktperson: Karin Wiberg, tel. 018-67 31 15
 • betydelsen av artmångfald för ekosystemets funktion
  Institution: Ekologi
  Kontaktperson: Jan Bengtsson, tel. 018-67 15 16
Sektorsrelaterad forskning

I dialog med näring och myndigheter formulerar NJ-fakultetens forskare framgångsrikt forskningsfrågor till nytta för samhället:

 • Kolhydratkvalitet i spannmål
 • Kartläggning av jordbundna sjukdomar
 • Uthållig biobränsleproduktion
 • Växtförädling av salix för högre produktion
 • Stubbskörd för klimatnytta
Spetsforskning

Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer enligt kvalitets- och nyttoutvärderingen vid SLU 2009, KoN 09. Utomordentligt högt bedömdes områdena:
- ekologi
- växtbiologi
- växtskydd

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se