Ämnesområden vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 01 februari 2021

De personer som har en asterisk (*) vid namnet är utsedd som ämnesansvarig av fakultetsnämnden men är inte rekryterad professor. 

Klustret Biocentrum

Institutionen för molekylära vetenskaper

 • Oorganisk och fysikalisk kemi
  Ansvarig: Vadim Kessler
 • Organisk kemi inriktning biomolekylers struktur och egenskaper
  Ansvarig: Corine Sandström
 • Strukturell molekylärbiologi
  T.f. ansvarig: Mats Sandgren (ordinarie Torleif Härd)
 • Biokemi
  Ansvarig: Peter Bozhkov
 • Livsmedelsvetenskap inriktning metoder för studier av matens strukturer och egenskaper
  Ansvarig: Maud Langton
 • Livsmedelsvetenskap inriktning animaliska livsmedel
  Ansvarig: Åse Lundh
 • Livsmedelsvetenskap inriktning vegetabiliska livsmedel
  Ansvarig: Roger Andersson
 • Livsmedelsbioteknologi
  Ansvarig: Volkmar Passoth
 • Mikrobiell bioteknologi
  Ansvarig: Anna Schnürer

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

 • Växtpatologi inriktning sjukdomar i jordbruksgrödor
  Ansvarig: Dan Funck Jensen
 • Växtpatologi med inriktning mot epidemiologi
  Ansvarig: Jiazu Zhan
 • Markmikrobiologi
  Ansvarig: Sara Hallin
 • Mikrobiell metabolism
  Ansvarig: Hans Ronne

Institutionen för växtbiologi

 • Växtgenomik och växtförädling
  Ansvarig: Pär Ingvarsson
 • Växtvirologi
  Ansvarig: Anders Kvarnheden *
 • Molekylär cellbiologi med inriktning mot växter
  Ansvarig: Claudia Köhler
 • Växtfysiologi
  Ansvarig: Charles Melnyk *
 • Genetik
  Ansvarig: Adrien Sicard
 • Molekylära växt/skadegörarinteraktioner
  Ansvarig: Daniel Hofius

Kluster Ekologi – Växtproduktion

Institutionen för ekologi

 • Ekosystemekologi särskilt terrestra system
  Ansvarig: Thomas Kätterer
 • Lantbruksentomologi
  Ansvarig: Riccardo Bommarco
 • Insektsekologi
  Ansvarig: Tomas Roslin
 • Ekologisk miljövård
  Ansvarig: Jan Bengtsson
 • Landskapsekologi
  Ansvarig: Tomas Pärt
 • Viltekologi med inriktning mot vilt och viltskador i jordbrukslandskapet
  Ansvarig: Petter Kjellander

Institutionen för växtproduktionsekologi

 • Ogräsekologi
  Ansvarig: vakant
 • Växtekologi och ogräsbiologi
  Ansvarig: Martin Weih
 • Växtodlingssystem
  Ansvarig: Ingrid Öborn
 • Lövskogsodling särskilt för energiändamål
  Ansvarig: Theo Verwijst

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

 • Växtodlingslära inriktning vall och grovfoder
  Ansvarig: David Parsons

Kluster Landskap och samhälle

Institutionen för stad och land

 • Landsbygdsutveckling med inriktning mot det Globala Syd
  Ansvarig: Vakant
 • Landsbygdsutveckling med inriktning svenska och europeiska förhållanden
  Ansvarig: Seema Arora Jonsson
 • Miljökommunikation
  Ansvarig: Anke Fischer
 • Agrarhistoria
  Ansvarig: Patrick Svensson

Institutionen för ekonomi

 • Ekonomi med inriktning mot tillämpad företagsledning
  Ansvarig: Carl Johan Lagerkvist
 • Företagsekonomi inriktning entreprenörskap
  Ansvarig: Johan Gaddefors
 • Nationalekonomi inriktning jordbrukssektorns ekonomi
  Ansvarig: Helena Hansson
 • Miljö-och naturresursekonomi
  Ansvarig: Rob Hart

Klustret Mark – Vatten – Miljö

Institutionen för akvatiska resurser

 • Kvantitativ fisk- och fiskeriekologi
  Ansvarig: Anna Gårdmark
 • Fiskbiologi med inriktning populationsstruktur och genetik
  Ansvarig: Anti Vasemägi

Institutionen för energi och teknik

 • Bioenergiteknik
  Ansvarig: Åke Nordberg *
 • Statistik särskilt biometri
  Ansvarig: Dietrich von Rosen
 • Lantbruksteknik inriktning de levande naturresursernas tillvaratagande
  Ansvarig: Per-Anders Hansson

Institutionen för mark och miljö

 • Markmekanik och jordbearbetning
  Ansvarig: Thomas Keller
 • Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
  Ansvarig: Jennie Barron
 • Markbiologi
  Ansvarig: Björn Lindahl
 • Markkemi
  Ansvarig: Jon-Petter Gustafsson
 • Markens näringsomsättning
  Ansvarig: Anke Herrmann

Institutionen för vatten och miljö

 • Miljöanalys inriktning akvatisk biodiversitet
  Ansvarig: Richard Johnson
 • Organisk miljökemi inriktning org miljögifters förekomst och spridning i vattenmiljön
  Ansvarig: Karin Wiberg
 • Funktionell ekologi i limniska system
  Ansvarig: Stefan Bertilsson

Relaterade sidor:

Sidansvarig: ew-red@slu.se