Ämnesområden vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 26 januari 2018

Klustret BioCentrum:

Ämnesområde

Ansvarig

Institutionen för molekylära vetenskaper  
Strukturell molekylärbiologi Mats Sandgren
Oorganisk och fysikalisk kemi Ingmar Persson
Organisk kemi, biomolekylers struktur
och egenskaper
Corine Sandström
Biokemi Peter Bozhkov
Livsmedelsvetenskap, matens strukturer
och egenskaper
Maud Langton
Livsmedelsvetenskap, animaliska livsmedel Åse Lundh
Livsmedelsvetenskap, vegetabiliska livsmedel Roger Andersson
Livsmedelsvetenskap, bioaktiva ämnen i livsmedel Jana Pickova
Mikrobiologi, livs- och fodermedel Hans Jonsson
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi  
Växtpatologi, epidemiologi Jonathan Yuen
Växtpatologi, sjukdomar i jordbruksgrödor Dan Funck Jensen
Markmikrobiologi Sara Hallin
Mikrobiell metabolism Hans Ronne
Institutionen för växtbiologi  
Molekylär cellbiologi, växter Claudia Köhler
Växtfysiologi Eva Sundberg
Genetik Lars Hennig
Växtgenomik och växtförädling Pär Ingvarsson
Växtvirologi Anders Kvarnheden
Molekylära växt-/skadegörarinteraktioner Daniel Hofius


Klustret Ekologi-Växtproduktion:

Ämnesområde

Ansvarig

Institutionen för ekologi  
Insektsekologi Tomas Roslin
Ekologisk miljövård Jan Bengtsson
Landskapsekologi Tomas Pärt
Ekosystemekologi, terrestra system Thomas Kätterer
Lantbruksentomologi Riccardo Bommarco
Institutionen för växtproduktionsekologi  
Växtekologi och ogräsbiologi Martin Weih
Lövskogsodling, energiändamål Theo Verwijst
Växtodlingssystem Göran Bergkvist
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap  
Växtodlingslära, vall och grovfoder David Parsons

 

Klustret Landskap och samhälle:

Ämnesområde

Ansvarig

Institutionen för stad och land  
Landsbygdsutveckling, svenska och europeiska förhållanden Seema Aurora Jonsson
Agrarhistoria Patrick Svensson
Landsbygdsutveckling, Globala Syd Andrea Nightingale/Flora Hajdu
Miljökommunikation Lotten Westberg
Institutionen för ekonomi  
Ekonomi, tillämpad företagsledning Carl-Johan Lagerkvist
Nationalekonomi, jordbrukssektorns ekonomi Helena Hansson
Naturresurs- och miljöekonomi Ing-Marie Gren
Företagsekonomi, organisation och ledning inom förädlingskedjor och nätverk
relaterade till livsmedel
Konstantinos Karantininis
Lantbrukets företagsekonomi Johan Gaddefors


Klustret Mark-Vatten-Miljö:

Ämnesområde

Ansvarig

Institutionen för akvatiska resurser  
Kvantitativ fisk- och fiskeriekologi  Anna Gårdmark
Fiskbiologi, populationsstruktur och genetik Anti Vasemägi
Institutionen för energi och teknik  
Statistik, biometri Dietrich von Rosen
Lantbruksteknik, de levande naturresursernas tillvaratagande Per-Anders Hansson
Bioenergiteknik Åke Nordberg
Lantbrukets processautomation Per-Anders Hansson
Institutionen för mark och miljö  
Biogeofysik Nicholas Jarvis
Vattenvårdslära, ämnes- och materialflöden i jordbruksmark Lars Bergström
Växtnäringslära med markvård Holger Kirchmann
Markvetenskap, kolomsättning
i mark, speciellt kolbindning och emission av koldioxid i jordbrukssystem
Björn Lindahl
Markkemi, ämnesspeciering och kemiska processer i gränsskiktet
markens fasta materia och markvätskan
Jon-Petter Gustafsson
Markmekanik och jordbearbetning Tomas Keller
Vattenhushållning i jordbrukslandskapet Jennie Barron
Institutionen för vatten och miljö  
Miljöanalys, akvatisk biodiversitet Richard Johnson
Organisk miljökemi, organiska miljögifters förekomst och spridning i vattenmiljön Karin Wiberg
Akvatisk biogeokemi, jordbrukslandskapets ytvatten Kevin Bishop
Relaterade sidor:
Sidansvarig: li.gessbo@slu.se