Miljöanalys vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 05 mars 2020

Fortlöpande miljöanalys är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor.

Det handlar om att övervaka och analysera miljöutvecklingen i jordbrukslandskap, skogar och vattendrag. Resultaten ska i första hand ge beslutsunderlag till myndigheter, näringar och internationella organ i frågor rörande Sveriges miljömål och internationella överenskommelser.

Den fortlöpande miljöanalysen är organiserad i program och av totalt tolv program finns sju vid NJ-fakulteten:

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se