Forskarskolor

Senast ändrad: 04 april 2022

Vi har ambitionen att alla våra doktorander ska kunna tillhöra en forskarskola. Forskarskolorna anordnar kurser, men även andra aktiviteter riktade mot näringsliv och samhälle samt medverkar till att bilda nätverk för doktoranden.

NJ-fakulteten har 7 forskarskolor, som är en del av en fakultetens och styrelsens strategiska satsningar under perioden 2022-2025:

  • Society and Landscape
  • Sustainable systems for Food, Energy and Biomaterials
  • Ecology - basics and applications
  • Focus on Food and Biomaterials
  • Focus on Soils and Water
  • Organism Biology
  • Social Science Perspectives on Sustainable Development

Läs mer om alla SLU:s forskarskolor.

För mer information forskarutbildning vid NJ-fakulteten kontakta våra studierektorer för forskarutbildning:

Elisabeth Lewan, elisabeth.lewan@slu.se, tel. 018-67 26 29

Robert Glinwood, Robert.Glinwood@slu.se, tel. 018-67 23 42

Relaterade sidor: