Möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Senast ändrad: 12 maj 2022

Anmälan till möte och försöksresa

Anmälningstiden för mötet den 19 maj 2022 har gått ut.

Kontakta Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet (0708-29 08 34, sven-ake.rydell@hushallningssallskapet) för mer information. 

 

Hälsningar

Ämneskommittéerna Ogräs och Växtskydd 

 


Kontaktinformation

Mattias Larsson

Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi

Telefon: 040-415310, 073-2445388
E-post: mattias.larsson@slu.se

Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp

Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp