Pågående studier

Senast ändrad: 01 april 2021

I projektet "Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P" studerar vi möjligheter att utnyttja en fånggröda av oljerättika efter konservärt för produktion av biomassa för rötning till biogas. Samtidigt följer vi utlakningen av kväve och fosfor samt lustgasavgång.

Målet är att ta fram ett koncept för mellangrödor som kombinerar ekonomiska och miljömässiga vinster.

Projektets utlakningsförsök ligger på Lilla Böslid i Halland och drivs med medel från SLF och partnerskap Alnarp under 2016-2018. Projektledare är Linda Tufvesson på SLU, Inst för biosystem och teknologi, Alnarp (Linda.Tufvesson@slu.se).

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se