Försökshandboken

Senast ändrad: 22 februari 2021

I Försökshandboken finns aktuella anvisningar om planering och utförande av fältförsök.

Del 1 - Planering och genomförande

Ladda ner hela handboken - del 1 - version 2021-02-04 här (pdf-fil)

 

Del 2 - Handbok i statistik för fältförsök

Ladda ner hela handboken - del 2 - version 2012-03-13 här (pdf-fil)

 

Försökshandboken Del 1 - uppdelning i avsnitt

Efter varje enskilt kapitel respektive avsnitt anges datum ('gäller från').

Innehållsförteckning (2019-01-15)

 

1. Allmänt (2019-01-15)

 

2. Planering och genomförande av försök (2019-01-15)

 

3. Utläggning och allmän skötsel av fältförsök (2019-01-15)

 

4. Försökssprutning (2019-01-25)

 

5. Försöksgödsling (2009-03-01)

 

6. Registreringar (2021-02-04)

 

7. Skörd (2019-01-15)

 

8. Provtagningar (2009-03-01)

 

9. Protokoll (2012-06-01)

 

10. Utvecklingsskalor (2018-06-15)

 -------

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se