Om SLU Fältforsk

Senast ändrad: 16 december 2021

Kontaktpersoner i fältforskningsverksamheten inom jordbruksområdet vid SLU och Hushållningssällskapen

SLU Fältforsks stab

Föreståndare Anneli Lundkvist Tel 018-672712

Föreståndare ska hålla aktiv kontakt med SLU Fältforsks intressenter, både inom och utom SLU och vara ett administrativt stöd till SLU Fältforsks olika utskott, nämnder och kommittéer samt representera SLU Fältforsk i olika sammanhang. Vidare ska föreståndaren ansvara för att SLU Fältforsks hemsida hålls uppdaterad med adekvat information om svensk, nordisk och internationell fältforskning. I föreståndarens uppdrag ingår även att initiera och leda de årliga taxeförhandlingarna mellan SLU och hushållningssällskapen.

 

Databaser

  • NFTSAnne-Charlotte (Lotta) Tuoremaa Tel 018-673133
  • LantMet: Libère Nkurunziza Tel 018-672418; Per Nyman Tel 018-671417

De databasansvariga ska ansvara för underhåll och utveckling av FältForsks databaser (NFTS, LantMet) och svara för att data från fältförsök läggs in i databaserna. Vidare ska de databasansvariga introducera brukare som inte behärskar databasprogrammet i användningen av detsamma.

 

Statistiker Johannes Forkman Tel 018-671410

Statistikern ska utbilda och hjälpa brukare av SLU Fältforsk med försöksplanering och med statistisk bearbetning av försöksresultat. Vidare ska statistikern utveckla försöksplaneringen inom området och ge fortbildningskurser i försöksplanering och statistiska metoder av betydelse för fältförsöksverksamheten

 

Kommunikatör Lisa Beste

Kommunikatören hjälper föreståndare, databasansvariga, statistiker och ämneskommittéansvariga med kommunikation med interna och externa intressenter imom fältförsöksverksamheten.

 

 

Ämneskommitté Vatten

Helena Aronsson, ämnesansvarig ordf. SLU, Inst för mark och miljö, Box 7014, 750 07 Uppsala, 018-672466 
Ingrid Wesström, ämnessakkunnig SLU, Inst för mark och miljö, Box 7014, 750 07 Uppsala, 018-671183

Carolina Nilsson, ämnesansvarig sekr. 

Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid 146, 305 97 Eldsberga, 035-465 11, 070-726 23 48

Ämneskommitté Jordbearbetning

Anders Larsolle, ämnesansvarig ordf. SLU, Inst för energi och teknik, Box 7032, 750 07 Uppsala, 018-673446, 070-6997974
Åsa Myrbeck, ämnessakkunning RISE, Uppsala
Jan-Olov Karlsson, ämnesansvarig sekr.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Ölands Skogsby 106B, 386 92 Färjestaden, 070-2876363

Ämneskommitté Växtnäring  

Sofia Delin, ämnesansvarig ordf. SLU, Inst för mark och miljö, precisionsodling, Box 234, 532 32 Skara, 0511-67235
Anders Ericsson, ämnesansvarig sekr.

HS Konsult, Brunnby gård, 725 97 Västerås, 021-177722, 070-5620271

Ämneskommitté Odlingssystem

Georg Carlsson, ämnesansvarig ordf.

Ingrid Öborn, vice ordf.

 

SLU, Inst för biosystem och teknologi, Box 190, 234 22 Lomma, 040-415254 

SLU, Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043, 750 07 Uppsala, 018-671274, 070-3703705

Sofie Erikson, ämnesansvarig sekr. HS Konsult, Brunnby gård, 725 97 Västerås, 021-177728, 070-7537797

Ämneskommitté Ogräs

Göran Bergkvist, ämnesansvarig ordf.

SLU, Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043, 750 07 Uppsala, 018-672910, 070-3443462

Sven-Åke Rydell, ämnesansvarig sekr.

Hushållningssällskapet Östergötland, Järngården 13, 590 76 Vreta kloster, 0708-290834 

Ämneskommitté Vall och grovfoder       

Anne-Maj Gustavsson, ämnesansvarig ordf. SLU, Inst för norrländsk jordbruksvetenskap, 90183 Umeå, 090-7868717
Ola Hallin, ämnesansvarig sekr. Hushållningssällskapet Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem, 0325-618614, 0701-709225  

Ämneskommitté Odlingsmaterial (Sortprovning)    

Ortrud Jäck, ämnesansvarig ordf.

 

Åsa Grimberg, vice ordf.

SLU, Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043, 750 07 Uppsala, 018-672310, 072-5669776

 

SLU, Inst för Växtförädling, Box 190
234 22 Lomma, 040-415541

Anders Ericsson, ämnesansvarig sekr. HS Konsult, Brunnby gård, 725 97 Västerås, 021-177722, 070-5620271

Ämneskommitté Växtskydd  

Mattias Larsson, ämnesansvarig ordf.

 

SLU, Inst för växtskyddsbiologi, Box 102, 230 53 Alnarp, 040-415310, 073-2445388

 

Ulrika Dyrlund Martinsson, ämnesansvarig sekr.

 

Hushållningssällskapet, Borgeby slott, 237 91 Bjärred,  010-476 20 31

 

Kommittén för SLU Fältforsk

Göran Bergkvist, ordförande SLU, Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043, 750 07 Uppsala, 018-672910, 070-3443462
Johannes Albertsson SLU, Inst för biosystem och teknologi, Box 103, 230 53 Alnarp, 040-415512, 0708-658318
Karin Hamnér SLU, Inst för mark och miljö, Box 7014, 750 07 Uppsala, 018-671236
Sven Fajersson Hushållningssällskapet Skåne, Box 9084, 291 09 Kristianstad, 010-476 20 01  
Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket, Rådgivningsenheten Söder, Elevenborgsv. 4,  230 53 Alnarp, 040-41 52 82, 070-694 37 79
Pär-Johan Lööf Lantmännen R&D, Box 30192, 104 25 Stockholm, 010-556 11 68
Carolyn Glynn (adjungerad) SLU, Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043, 750 07 Uppsala, 018-671051 

 

Institutioner/kontaktpersoner vid SLU

Inst för mark och miljö

SLU, Box 7014, 750 07 Uppsala   
   
Vattenvårdslära Helena Aronsson, 018-672466     
Hydroteknik Kerstin Berglund, 018-671185
Jordbearbetning Thomas Keller, 018-671692
Växtnäring Sabina Braun, 018-672451, 073-8068362
  Sofia Delin, 0511-67235
Datatekniker Laima Rosén, 018-671247
  Sixten Gunnarsson, 070-5451553
Precisionsodling SLU, Box 234, 532 23 Skara  
  Sofia Delin, 0511-67235
   
Inst för växtproduktionsekologi  SLU, Box 7043, 750 07 Uppsala      
Växtföljder/odlingssystem Ortrud Jäck, 018-672310; Ingrid Öborn, 018-671274
Vall och grovfoder Magnus Halling, 018-671429, 070-3211094
Sortprovning: stråsäd, trindsäd, oljeväxter, sockerbetor Magnus Halling, 018-671429, 070-3211094; Ortrud Jäck, 018-672310; Ida Karlsson, 018-672310
Potatis Ortrud Jäck, 018-672310    
SLU Ekoforsk Ullalena Boström, 018-671449
Datatekniker Robert Andersson, 018-672908
   
   
Inst för skoglig mykologi och patologi Box 7026, 750 07 Uppsala
Fältpatolog Björn LE Andersson, 018-671617 
   
Inst för norrländsk jordbruksvetenskap SLU, NJV, norra försöksdistriktet, 904 03 Umeå   
Sortprovning Boel Sandström, 090-7868739, 0702-613550
   
SITES Lönnstorp forskningsstation  
Föreståndare Johannes Albertsson, 040-415512, 0708-658318
Försöksledare Erik Rasmusson, 0708-754183
   
Lanna forskningsstation   Saleby, 531 93 Lidköping
Forskningsledare Sofia Delin, 0511-67235   
   
Lövsta fältforskningsstation   Funbo-Lövsta, 755 97 Uppsala  
Föreståndare John Löfkvist, 018-671427, 070-2465504
Fältpatrull Carl Johan Wallenqvist, 018-671315, 072-247 2631
  Claes Davidsson, 018-671150, 072-5116077
   
SITES Röbäcksdalens forskningsstation     SLU, Box 4097, 904 03 Umeå  
Försöksledare Boel Sandström, 090-7868739, 0702-613550
   
Försöksstationer/försöksavdelningar vid Hushållningssällskapen  
HS-Konsult (Stockholm/Uppsala, Västmanland, Dalarna/Gävleborg, Örebro och Södermanlands län)   
   
Brunnby gård, 725 97 Västerås    
Försöksledare Anders Ericsson, 021-177722, 070-5620271
Försöksledare Sofie Erikson, 021-17 77 28, 070-7537797
Säbylund Örebro, 019-227014
Försöksledare

Ulf Engman,  019-603 27 14, 070-3291785

   
Hushållningssällskapet Östergötland
Försöksstation Vreta Kloster Klostergården, 590 76 Vreta Kloster  
Försöksledare Sven-Åke Rydell, 0708-290834

 

 

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Torslunda försöksstation, Skogsby 1063, 386 92 Färjestaden
Försöksledare

Jan-Olov Karlsson mobil 070-2876363, växeltel 0480-156 70

   
Hushållningssällskapet  Jönköping Försökshallen Riddersberg, 555 92 Jönköping  
Fältförsöksledare Jan-Olof Storm,  036-93152, 0702-345058
   
Hushållningssällskapet  Gotland Lövsta, 620 23 Roma Kloster
Hallfreda försöksstation Endre, 621 77 Visby
Försöksledare Bo Pettersson, 0498-20 22 45, 070-7757634
   
Hushållningssällskapet  Skåne Borgeby slott, 237 91 Bjärred  
Försöksledare Ulrika Dyrlund Martinsson, 010-476 20 31
Administration Birgitta Larsson, 010-476 20 21
   
   
Borgeby Borgeby slott, 237 91 Bjärred
Fältförsöksledare                        Johan Meyer 010-476 20 38
Fältförsöksledare  Jörgen Mårtensson, 010-476 20 32
Fältförsöksledare Helena Håkansson, 010-476 20 34
   
Helgegården och Sandby gårds försöksstation Box 9084, 291 09 Kristianstad
Fältförsöksledare Fredrik Persson, 010-476 20 53
                                             
Hushållningssällskapet  Halland Lilla Böslid, 305 96 Eldsberga  
Försöksledare Carolina Nilsson, 035-465 11; 070-726 23 48
   
Hushållningssällskapet  Väst  
Försökspatrullen Bohuslän Erling Christensson, 0521-725524
   
Hushållningssällskapet  Sjuhärad  Rådde gård, 514 52 Länghem
Försöksledare Ola Hallin, 0325-618614, 0701-709225
   
Hushållningssällskapet  Västra Försöksstationen Logården, 0514-10090 
Försöksledare Evelin Johansson, 0511-248 78, 070-522 48 78
Administration Gunilla Lennhag,  0511-248 81, 070-2972987
   

 

Regionala försöksorganisationer

Skåneförsöken Ulrika Dyrlund Martinsson, 010-476 20 31
Animaliebältet  Carolina Nilsson, 076-2822539
Försök i Väst Evelin Johansson, 0511-248 78, 070-522 48 78
Östra Sverige Försöken         Sven-Åke Rydell, 0708-290834    
SveaFörsöken Anders Ericsson, 070-5620271

     
E-postadresser för inskick av försöksresultat
sortförsök höstsäd, spnml-B@.slu.se
sortförsök vårsäd, spnml-A@.slu.se 
oljeväxter,  olja@vpe.slu.se     
potatis, potatis@vpe.slu.se     
vallgrödor, vall@vpe.slu.se