Statistik i fältforskning

Senast ändrad: 29 augusti 2018

FältForsk genomför fortbildning i försöksstatistik samt hjälper till med försöksupplägg och databearbetning.

FältForsk ger fortbildningskurser i försöksplanering och statistiska metoder. Vanligtvis ges en kurs per år. Vidare är FältForsk behjälplig med försöksplanering samt med statistisk bearbetning av försöksresultat.

KontaktJohannes Forkman, FältForsk.

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se