Statistik

Senast ändrad: 06 april 2023

SLU Fältforsk genomför fortbildning i försöksstatistik samt hjälper till med försöksupplägg och databearbetning.

SLU Fältforsk ger fortbildningskurser i försöksplanering och statistiska metoder. Vanligtvis ges en kurs per år.

Vidare är SLU Fältforsk behjälplig med försöksplanering samt med statistisk bearbetning av försöksresultat.