Statistik

Senast ändrad: 09 juli 2024

SLU Fältforsk genomför fortbildning i statistik för fältförsök samt ger råd om försöksupplägg och statistisk analys.

SLU Fältforsk ger fortbildningskurser i försöksplanering och statistiska metoder. Vanligtvis ges en kurs per år.

Vidare är SLU Fältforsk behjälplig med försöksplanering och med rådgivning vad gäller statistisk analys av försöksresultat.