Kluster

Senast ändrad: 09 oktober 2020

BioCentrum, Ekologi-växtproduktioncentrum, Centrum för landskap och samhälle och Mark-Vatten-Miljöcentrum samlar institutioner med gemensamma beröringspunkter i fyra kluster.

Fysisk närhet för att ge förutsättningar till diskussioner och samarbeten är viktig, såväl mellan studenter och forskare som mellan forskare.

Institutioner inom respektive kluster

BioCentrum:

Ekologi-växtproduktion:

Landskap och samhälle:

Mark-Vatten-Miljöcentrum:

 

 

 

 

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se