Kontakt

Senast ändrad: 16 juni 2021

Kontakter rörande Uppsala BioCenter

Föreståndare för BioCentrums intendenturråd
Åke Olson
ake.olson@slu.se
tel. 018-671876

Biträdande föreståndare för intendenturrådet
Mats Sandgren
mats.sandgren@slu.se
tel. 018-673179

Intendent
Magnus Åberg
magnus.aberg@slu.se
tel. 018-671294

Webmaster
Les Paul
les.paul@slu.se
tel. 018-672710

Kontakter rörande Institutioner i BioCentrum

Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Vadim Kessler
vadim.kessler@slu.se
018-671541

Mer kontaktinfo
Personal

Institutionen för skoglig mykologi och patologi
Box 7026
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Sara Hallin
sara.hallin@slu.se
018-671873

Mer kontaktinfo
Personal

Institutionen för växtbiologi
Box 7080
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Pär Ingvarsson
par.ingvarsson@slu.se
018-673245

Mer kontaktinfo
Personal

 

Akademikonferens
Box 7059
75007 Uppsala

Kontakt (enhetschef):
Tia Eriksson
tia.eriksson@slu.se
018-671066

Mer kontaktinfo
Personal


Kontaktinformation

Sidansvarig: les.paul@slu.se