Miljöarbete på BioCentrum

Senast ändrad: 26 augusti 2021

SLU har ett gemensamt miljöcertifikat för alla verksamheter. SLU´s miljöpolicy och miljömål finns på SLUs gemensamma miljösida. Där finns också Miljöhandboken med eventuella lokala rutiner som länkar i de gemensamma dokumenten (https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/miljohandboken/).

 

BioCentrums miljögrupp arbetar med lokala miljöfrågor:

Magnus Åberg

Miljösamordnare/kontakt för Intendenturen BioCentrum

Cecilia Wärdig

Miljörepresentant för Växtbiologi

Annica Andersson

Miljörepresentant för Molekylära vetenskaper

Harald Cederlund

Miljörepresentant för Molekylära vetenskaper

Jan Eriksson

Miljörepresentant för Molekylära vetenskaper

Rena Gadjieva 

Miljörepresentant för Skoglig mykologi och växtpatologi

Albina Bakeeva  

Miljörepresentant för Biologiskt övningslaboratorium (BÖL)

 

Kontakt med gruppen: bioc_miljosamordnare@slu.se

 

Fakta: