Miljöcertifiering av BioCentrum

Senast ändrad: 29 april 2020

SLU:s rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat före utgången av 2016. BioCentrum blev i enlighet med detta certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001 från och med oktober 2016.

För en översikt av hur arbetet med miljöcertifieringen klick på den pdf-fil.

 

Gruppen som har arbetat med att miljöcertifiera Biocentrum består av:

Åke Olson 

  Miljösamordnare och projektledare
 
Intendenturen BioCentrum
 

Lennart
 Hedén

  Miljösamordnare
 
Intendenturen BioCentrum
 
Cecilia Wärdig   Miljösamordnare för Växtbiologi
 
 

Annica Andersson
 

  Miljösamordnare för Molekylära Vetenskaper
 
 
Harald Cederlund
 
  Miljösamordnare för Molekylära Vetenskaper
 
 
Jan  Eriksson
 
  Miljösamordnare för Molekylära Vetenskaper
 
 
Rena Gadjeva  

Miljösamordnare för Skoglig mykologi och patologi
 

 

 

     
Fakta:

 

 

   


Kontaktinformation

Åke Olson

ake.olson@slu.se

018-671876

Sidansvarig: harald.cederlund@slu.se