Institutioner

Senast ändrad: 23 januari 2017

Uppsala BioCenter är en sammanslutning av följande forskningsinstitutioner:

 

Instiutionen för molekylära vetenskaper

Institutionen forskar inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, biokemi, naturproduktskemi, biogeokemi, molekylärbiologi och programmerad celldöd hos växter. Vi isolerar, karaktäriserar  och kommersialiserar ett brett spektrum av bakterier, arkéer, jäst- och mögelsvampar, såväl som deras metaboliter. Vår forskning är också inriktad på att öka förståelsen om mikrobiell komplexitet och funktion i olika miljöer och hur mikrobiella samhällen reagerar på olika förhållanden. Vi studerar hur olika faktorer i produktionen av råvaror, såsom husdjur- och växtförädling, odling, skötsel, lagring och hantering, påverkar livsmedlet, men även effekten av olika processer vid förädlingen av råvara till produkt. Bioaktiva ämnen, deras förekomst, biotillgänglighet samt effekter på vår hälsa, är ett område med ökande betydelse i vår verksamhet.


Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Utför grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av växtsjukdomar i fält.


Insitutionen för växtbiologi

Tar fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter. Forskningen är fokuserad på den genetiska, cellulära och molekylära nivån och angriper frågeställningar av grundläggande betydelse för hela växtens biologi, samt interaktioner mellan växter och andra organismer. 


Kontaktinformation