Molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 23 januari 2017

Institutionen forskar inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, biokemi, naturproduktskemi, biogeokemi, molekylärbiologi och programmerad celldöd hos växter. Vi isolerar, karaktäriserar  och kommersialiserar ett brett spektrum av bakterier, arkéer, jäst- och mögelsvampar, såväl som deras metaboliter. Vår forskning är också inriktad på att öka förståelsen om mikrobiell komplexitet och funktion i olika miljöer och hur mikrobiella samhällen reagerar på olika förhållanden. Vi studerar hur olika faktorer i produktionen av råvaror, såsom husdjur- och växtförädling, odling, skötsel, lagring och hantering, påverkar livsmedlet, men även effekten av olika processer vid förädlingen av råvara till produkt. Bioaktiva ämnen, deras förekomst, biotillgänglighet samt effekter på vår hälsa, är ett område med ökande betydelse i vår verksamhet.


Kontaktinformation

Sidansvarig: les.paul@slu.se