Intendentur

Senast ändrad: 05 februari 2021

Områdesintendenturen ansvarar för den fysiska driften av lokalerna i BioCentrum. Intendenturen led av ett intendenturråd som består av en föreståndare, institutionernas prefekter, en intendent och en studentrepresentant, dessutom har personalorganisationerna och en representant för fakulteten yttrande och närvarorätt.

Intendenten är ansvarig för att genomföra de beslut som fattas av intendenturrådet och för att samordna intendenturfrågor på BioCentrum.

Intendenturrådets sammansättning

Dr. Åke Olson

Institutionen för skoglig mykologi och patologi

Ordförande i Styrgruppen

   
Prof. Vadim Kessler prefekt vid institutionen för molekylara vetenskaper
   
Prof. Sara Hallin prefekt vid institutionen för skoglig mykologi och patologi
   
Prof. Pär Ingvarsson prefekt vid institutionen för växtbiologi
   
Magnus Åberg  intendent för BioCentrum
   
 Bo Aspman  planeringshandläggare, NL-fakulteten
   
Anneli Lundkvist facklig representant (SACO)
   
Lotta Olsson facklig representant (ST)
   

Kontaktinformation
Sidansvarig: les.paul@slu.se