Intendentur

Senast ändrad: 16 juni 2021

Områdesintendenturen ansvarar för den fysiska driften av lokalerna i BioCentrum. Intendenturen led av ett intendenturråd som består av en föreståndare, institutionernas prefekter, en intendent och en studentrepresentant, dessutom har personalorganisationerna och en representant för fakulteten yttrande och närvarorätt.

Intendenten är ansvarig för att genomföra de beslut som fattas av intendenturrådet och för att samordna intendenturfrågor på BioCentrum.

Intendenturrådets sammansättning

Dr. Åke Olson

Föreståndare för BioCentrums intendenturråd institutionen för skoglig mykologi och patologi 

Dr. Mats Sandgren

Biträdande föreståndare för intendenturrådet institutionen för molekylara vetenskaper

Prof. Vadim Kessler prefekt vid institutionen för molekylara vetenskaper
   
Prof. Sara Hallin prefekt vid institutionen för skoglig mykologi och patologi
   
Prof. Pär Ingvarsson prefekt vid institutionen för växtbiologi
   
Magnus Åberg intendent för BioCentrum
   
Bo Aspman planeringshandläggare, NL-fakulteten
   
Anneli Lundkvist facklig representant (SACO)
   
Lotta Olsson facklig representant (ST)
   

Kontaktinformation

Sidansvarig: les.paul@slu.se