Fakta

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Ulls hus

Mark-Vatten-Miljöcentrum

BioCentrum

Fakta
- ca 430 anställda inkl. universitetsadministration.
- ca 18 professorer
- 160 miljoner i omsättning (ej inkluderat universitetsadmin.)

Institutioner/enheter
- CBM
- Ekonomi
- Stad och land
- Skogens produkter (delar av)
- Universitetsadministrationen

Undervisning
- Lärosalar inkl. ritsalar.
- Ateljé
- Datorsalar

Yta: 19 800 m2

Funktioner
- Statistisk rådgivning
- Datavärdskap

Miljö - Ekonomi
- Stomme och bjälklag i trä
- Gröna tak, sedumväxter
- Trästomme (miljövänligt)
- Avvattning dagvatten till viss del i avdunstningsdammar (synligt)

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB

Fakta
- ca 300 anställda
- ca 28 professorer
- 283 miljoner i omsättning (2009)

Institutioner
- Energi och teknik
- Mark och miljö
- Vatten och miljö

Undervisning
- Mark/ekologiskt/kemiskt övningslaboratorium (5 st.)
- Föreläsningssalar (1 st.)
- Datorsalar (3 st.)

Yta: 10 200 m2

Utrustning
- Masspektrometri
- Mikroskopi fluorescence
- Bordselektronmikroskop
- Biogas- och kompostreaktor
- Gas- och vätskekromatografi
- Respirometer
- Induktiv-kopplad plasma-emissions-spektrometer
- Arbetshall för hantering av inkommande jord- och växtprover

Funktioner
- Statistisk rådgivning
- Datavärdskap

Miljö - Ekonomi
- Mycket energisnålt hus
- Gröna tak, sedumväxter
- Trästomme (miljövänligt)
- Avvattning dagvatten till viss del i avdunstningsdammar (synligt)

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB

Fakta
- ca 360 anställda
- ca 38 professorer
- 239 miljoner i omsättning (2009)

Institutioner
- Molekylära vetenskaper
- Skoglig mykologi och växtpatologi
- Växtbiologi

Undervisning
- Biologiskt övningslaboratorium (5 st.)
- Föreläsningssalar (3 st.)
- Datorsalar (2 st.)

Yta: 14 800 m2

Utrustning
- Masspektrometri
- NMR-spektroskopi
- Fytotron
- Växthus
- Mikroskopi fluorescence
- Biogas- och kompostreaktor
- Gas- och vätskekromatografi
- Respirometer
- DNA-sekvensering
- Biacore
- PCR-instrument
- Centraldisk

Miljö - Ekonomi
- Mycket energisnålt hus
- Gröna tak, sedumväxter
- Avvattning dagvatten till viss del i avdunstningsdammar (synligt)

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: Bjurström & Brodin Arkitekter AB

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se