Utrustning i världsklass

Senast ändrad: 09 oktober 2020

NJ-fakultetens forskare har i de nya husen BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum tillgång till utrustning i världsklass. Fytotron, växthus, NMR-instrument, Masspektrometrar och Lysimeter är exempel på dyr utrusning som finns i och i anslutning till byggnaderna.

Fytotronen

I BioCentrum finns Sveriges mest avancerade växtodlingsanläggning. I Fytotronen, som anläggningen kallas, kan klimatet styras med mycket hög precision. Anläggningen är skräddarsydd för att möta det framtida behovet inom svensk växtforskning. Ett växthus är också uppfört som ett komplement till den avancerade fytotronen.

Masspektrometri

Masspektrometri, MS, är en metod för bestämning av molekylers vikt. Det är en viktig metod för analys och strukturbestämning av organiska ämnen som kolhydrater och proteiner, men används också som analysmetod i oorganisk kemi.

Förbättrade detektorer och införande av datorteknik har gjort masspektrometri till en mycket känslig metod. Provmängder ända ner till pikogram är i allmänhet tillräckliga för en analys.

NMR-spektroskopi

NMR står för Nuclear Magnetic Resonance (kärnmagnetisk resonans).

Inom kemin används  NMR-spektroskopi för att bland annat ta reda på strukturen och sammansättningen hos en molekyl. Man kan till exempel strukturbestämma proteiner. NMR används ofta i kombination med masspektrometri.

NMR-instrumentet finns i en specialkonstruerad byggnad på en av BioCentrums innergårdar. Två instrument ger NL-fakultetens forskare en bred och kraftfull plattform för framtiden.

 

Lysimeter

En lysimeter används för att mäta utlakningsförluster och avdunstning från mark och vegetation eller för att provta markvatten och markgaser. 

Lysimetern är ofta utformad som en cylinder och fylld med jord. En anläggning kan bestå av ett antal cylindrar, med avlopp och kanalisation för anslutning av mät- och provtagningsutrustning kopplade till en underjordisk byggnad där avrinning registreras. Vatten, gas och mätdata kan tas om hand och analyseras.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mw-red@slu.se