Finansiering av doktorandtjänster och utrustning

Senast ändrad: 18 maj 2016

NJ-fakulteten satsar betydande resurser på att medfinansiera doktorandtjänster och utrustning.

För att i någon mån kunna kompensera för de stora svårigheter som finns när det gäller att erhålla externa medel för fyraåriga doktorandtjänster respektive för sådan utrustning som normalt inte täcks inom vanliga forskningsprojekt, men som heller inte kvalificerar för särskilda infrastruktursatsningar som görs av olika forskningsråd, bidrar NJ-fakulteten med medfinansiering.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se