Karriärvägar

Senast ändrad: 18 maj 2016

Meriteringsanställning - en ny karriärväg för forskare

NJ-fakulteten satsar stora resurser på att etablera en ny karriärväg för forskare. Denna inleds med en anställning som biträdande universitetslektor under fyra år (med rätt till förlängning vid föräldraledighet etc). En biträdande universitetslektor vid SLU har rätt att efter tre år ansöka om befordran till och tillsvidare-anställas som universitetslektor. En biträdande universitetslektor har 100% av sin lön finansierad från fakultet och institution, medan en befordrad universitetslektor har 50% av sin lön finansierad från fakultet och institution.

Det långsiktiga målet med anställningen som biträdande universitetslektor är att på sikt, efter att först ha befordrats till universitetslektor, kunna befordras till professor med ansvar för ett ämnesområde med fasta ämnesanslag (2015 ca 2,4 mnkr per år).

Relaterade sidor:

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se