Då SLU-student - nu VD

Senast ändrad: 08 februari 2018

Vi ställde två frågor till Frida Carlsson som läste till mark/växt-agronom på SLU och tog sin examen 2002:

Vad gör du nu?

Idag är jag vd för Hushållningssällskapet i Jönköpings län och chef över 20 mycket kompetenta personer. Jag är också rådgivare och jobbar med jordbrukarstöd och är med i olika sammanhang på nationell nivå tillsammans med Jordbruksverket, LRF, länsstyrelser och näringsdepartementet. Tillsammans jobbar vi för att hitta kloka lösningar på krångliga problem. Jag är också hushållningssällskapens representant i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet i Sverige.

Varför utbildade du dig till agronom?

När jag gick i tvåan på gymnasiet fastnade jag för agronomutbildningen. Jag ville ha en högre utbildning och ville läsa naturvetenskap på djupare nivå och dessutom ha en praktisk förankring i verkligheten och jordbruket. Det kunde inte bli en bättre kombination. Då visste jag inte att jag skulle bli rådgivare eller chef.

Läs fler intervjuer!


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: anna.bleckert@slu.se