Vill utmana den urbana normen

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Vi ställde två frågor till Malin Ohlsson som läste till agronom, inriktning landsbygdsutveckling och tog sin examen 2015:

Vad gör du nu?

Jag jobbar som strateg på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, med långsiktig hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Det innebär att jag arbetar med att säkra landsbygdsperspektivet och med att samordna arbetet inom kommunens eget landsbygdsprogram. En stor del av arbetet handlar om att synliggöra kommunen lokalt och att underlätta kontakter, information och dialog med och för aktörer på landsbygden. Just nu har vi fokus på att utveckla servicepunkter i kommunen där offentlig och kommersiell service ska samverka.

Varför valde du att utbilda dig till agronom?

Jag valde egentligen inte att utbilda mig till agronom, jag ville bli landsbygdsutvecklare. Att jobba för att underlätta engagemanget för en plats, utmana den urbana normen och visa landsbygdens viktiga roll i samhällsutvecklingen var mitt mål. Utbildningen har gett mig goda förutsättningar för det. Agronomtiteln var inget mål från början men nu bär jag stolt min agronomring.

Läs fler intervjuer


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: mw-red@slu.se