Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Vid skogsfakulteten bedrivs grund- och tillämpad forskning i Sverige och utomlands genom samarbeten med universitet, myndigheter och organisationer.

Studierektorer för skoglig forskarutbildning:

Göran Spong (Umeå)
0730-350641

Petra Fransson (Uppsala)
018-671864

Handläggare forskarutbildning:

Charlotta Bergström (sekreterare i FUN)
090-7868149
-Ärenden som rör Licentiateseminarie/Disputation

Eva Andersson
090-786 8345
-Alla övriga ärenden

Forskarutbildningsnämnd

Hanterar fakultetsövergripande frågor som rör forskarutbildningen såsom forskarkurser, internationalisering, antagning och ansökningar om disputation.

Institutionernas kontaktpersoner

Inst. för Ekologi (FGI*): Erik Öckinger
Inst. för Mark och Miljö (FGI*): Lisbet Lewan
Inst. för Skogens Biomaterial och Teknologi; Dan Bergström
Inst. för Skogens Ekologi och Skötsel: Michael Gundale
Inst. för Skogens Produkter: Mohamad Jebrane
Inst. för Skoglig Genetik och Växtfysiologi: Erling Ögren
Inst. för Skoglig Mykologi och patologi (FGI*): Anders Dahlberg
Inst. för Skoglig Resurshushållning: Gun Lidestav
Inst. för Sydsvensk Skogsvetenskap: Magnus Löf
Inst. för Vilt, Fisk, och Miljö: Navinder Singh
Skogsmästarskolan: Grzegorz Mikusinski

* Fakultetsgemensam institution (S och NJ)

Publicerad: 22 januari 2018 - Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se