Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarutbildning

Vid skogsfakulteten bedrivs grund- och tillämpad forskning i Sverige och utomlands genom samarbeten med universitet, myndigheter och organisationer. 

Nedan hittar du aktuella doktorandtjänster.

Studierektorer för skoglig forskarutbildning:

Göran Spong (Umeå)
0730-350641

Petra Fransson (Uppsala)
018-671864

Handläggare forskarutbildning:

Charlotta Bergström (sekreterare i FUN)
090-7868149

Forskarutbildningsnämnd

Hanterar fakultetsövergripande frågor som rör forskarutbildningen såsom forskarkurser, internationalisering, antagning och ansökningar om disputation.

Institutionernas kontaktpersoner

Inst. för ekologi (FGI*): Maartje Klapwijk
Inst. för mark och miljö (FGI*): Lisbet Lewan
Inst. för skogens biomaterial och teknologi; Dan Bergström
Inst. för skogens ekologi och skötsel: Michael Gundale
Inst. f. skogsekonomi: Chandra Krishnamurthy
Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi: Rosario Garcia Gil
Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi (FGI*): Anders Dahlberg
Inst. för skoglig resurshushållning: Gun Lidestav
Inst. för sydsvensk skogsvetenskap: Annika Felton
Inst. för vilt, fisk, och miljö: Tim Hofmeester
Skogsmästarskolan: Grzegorz Mikusinski

* Fakultetsgemensam institution (S och NJ)

Publicerad: 03 mars 2020 - Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se
Loading…