Skogsforskning i världsklass

Senast ändrad: 16 oktober 2019

På SLU utför vi excellent skogsforskning som kombineras med praktiska lösningar. Vi är experter på att hitta nya lösningar på gamla problem och är med och påverkar skogens framtid.

Alla behöver skogen. Och många vill ha mer av de många ekosystemtjänster den kan ge. Vi behöver utforska strategier för förvaltning som möjliggör att skogen kan ge mer.

Hela 70 procent av SLU:s omsättning går till forskning och forskarutbildning. En stark grundforskning kombineras med mer tillämpningsnära studier och forskarna arbetar ofta tvärvetenskapligt.

En person går på en skogsstig, foto.
Vår forskning rör allt från den minsta cell, till skogen du går i och, med satellitbilder ända ut i rymden!
En kvinna i labbrock i labmiljö, foto.
I våra laboratorier har vi tillgång till den senaste tekniken och tar fram lösningar för framtidens skogar.
En illustration där en hand håller i en lupp, illustration.
Varje år är skriver SLU-forskare 1600 vetenskapliga artiklar som tillhör de allra mest citerade inom sina områden. Internationellt sätt är vi med och producerar den allra viktigaste skogsforskningen.

Från en liten cell ända ut i rymden!

Granens arvsmassa är sju gånger större än människans. Forskare vid SLU har i samarbete med forskare vid andra universitet kartlagt arvsmassan hos gran, Sveriges ekonomiskt viktigaste växt och möjligheterna som öppnar sig är ofantliga.

Med hjälp av flygburen laserskanning, satelliter och drönare tar SLU fram nya sätt att se på skogen. Detta i kombination med unika dataserier från fältförsök och skogsinventeringar som spänner över mer än hundra år kan vi skapa framtidsscenarier för skogarnas utveckling. 

Från labbrock till vandringskängor

Den skogliga forskningen vid SLU bedrivs från norr till söder, men stannar inte enbart inom Sveriges gränser. Vi bedriver forskningsprojekt och deltar i samarbeten på alla jordens kontinenter med undantag för Antarktis!

Det kan röra sig om allt från samarbeten mellan viltekologer och folkhälsoforskare till jämförande analyser av svampsamhällen i olika delar av världen och hur de påverkar skogarnas tillväxt.

Ett universitet i världsklass

Inget annat svenskt universitet bedriver skogsforskning och -utbildning på samma höga nivå som SLU. Även i internationell jämförelse har skogsfakulteten en unik ställning med överlägset flest vetenskapliga publikationer inom ämnet "forestry". Vi kan med fog säga att vi är nummer 1 när det gäller skog!

Läs mer om SLU i universitetsrankningar

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se