Kontakter på S-fakulteten

Senast ändrad: 28 oktober 2021

Här hittar du kontakt- och adressuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för skogsvetenskap, S-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Göran Ståhl, dekan
Telefon: +46907868459, +46706618216
E-post: goran.stahl@slu.se

Christer Björkman, prodekan
Telefon: +4618671532, +46705581532
E-post: christer.bjorkman@slu.se

Per Olofsson, fakultetsdirektör
Telefon: +46907868292
E-post: per.olofsson@slu.se

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att vara en stödfunktion för ledningen för S-fak och dess institutioner, med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Per Olofsson, per.olofsson@slu.se.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Olof Bergvall
Kommunikatör vid SLU Umeå
Telefon: +46 90 786 8211, +46 72 236 29 15
E-post: olof.bergvall@slu.se