Miljöanalys vid skogsfakulteten

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Fortlöpande miljöanalys (FOMA) är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor.

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen Skog och Klimat.

Riksskogstaxeringen, som utförs av SLU på regeringens uppdrag, har pågått sedan 1923.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se