Miljöanalys vid skogsfakulteten

Senast ändrad: 07 mars 2019

Fortlöpande miljöanalys är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor.

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen Skog och Klimat.

Riksskogstaxeringen, som utförs av SLU på regeringens uppdrag, har pågått sedan 1923.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se