Fakultetskansliet

Senast ändrad: 07 september 2017

Fakultetskansliet utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU och har sitt säte i Umeå.

Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetens ledning och i viss mån dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kansliet arbetar med planering, ärendeberedning, ekonomistyrning uppföljning, expertstöd, löpande administration m.m. inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Kansliets personal är också sekreterare och föredragande i fakultetens olika nämnder, kommittéer och utskott.

Utöver personal anställda vid fakultetskansliet arbetar här också personal anställda vid:

 

Andersson, Eva

Utbildningshandläggare, forskarutbildningen
E-post
+46 (0)90-786 8345

 

Bergström, Charlotta

Utbildningshandläggare
E-post
Telefon

 

Forsberg, Christina

Ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomi- och personaladministration för fakultetskansliet samt fakulteten gemensamt.

Det innefattar bl.a. fakturahantering, uppdragsarvoden, stipendier, prenumerationer (Fakta Skog), NOR och viss projektadministration.
E-post
+46 (0)90-786 8515

 

Hollström, Anna Carin

Fakultetssekreterare

Jag är sekreterare i fakultetsnämnden (FN-S) och dess arbetsutskott (AU).

E-post
+46 (0)90-786 8119

 

Ingemarson, Fredrik

Forskningssekreterare
E-post
+46 (0)18-67 31 33
+46(0)72-208 99 01

 

Jonsson, Fredrik

Fakultetshandläggare
Registrator

Jag jobbar som registrator för skogsfakulteten. Arbetet omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata, dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.

E-post
+46 (0)90-786 8264

 

Jäderlund, Anders

Utbildningsledare
E-post
+46 (0)90-786 8466

 

Mossing, Annika

Jag ä kommunikatör vid framtidsplattformen Future Forests, samt vid fakulteten för skogsvetenskap.

E-post
Telefon

 

Olofsson, Per

Jag är fakultetsekonom. Jag arbetar med anslagsfördelning, ekonomisk uppföljning och prognoser

I uppgifterna ingår också bokslutsarbete, stöd till fakultetens ledning och institutionerna


E-post
+46 (0)90-786 8292

 

Palo, Thomas

Forskningssekreterare

Min roll är att stödja universitets- och fakultetsledning med omvärldsanalyser, finansieringsspaning och strategiska frågor men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper.  En annan del är påverkansarbete mot finansiärer och externa aktörer för att etablera kontakter mellan forskare och avnämare. Handläggning av rekryteringsfrågor i nämnder är andra uppgifter.


E-post
+46 (0)90-786 8204

 

Sjöberg, Göran

Jag samordnar extern samverkan, bl.a. uppdragsutbildning, för fakulteten gentemot t.ex. företag, kommuner och andra myndigheter.

Jag är också redaktör för Fakta Skog, SLU:s faktablad om skogsrelaterad forskning och miljöanalys.


E-post
+46 (0)90-786 8296

 

Sjöström, Tina

Handläggare, lika villkor
E-post
+ 46 (0)90-786 82 35

 

Sterner, Maria

Utbildningshandläggare, grundutbildningen

Jag handlägger utbildningsfrågor för de skogliga programmen. Är sekreterare i programnämnd och programutskott samt i stipendiekommittén. Webbredaktör. Du hittar mig i rum A321


E-post
+46 (0)90-786 8124

 

Utbildningsavdelningen

 

Eriksson, Victoria

Studievägledare
E-post
+46 (0)90-786 85 81

 

Kaljevic, Annica

Ladokansvarig

Jag är systemansvarig för Ladok
och Slukurs. Jobbar även med 'Mina studier' för studenterna.


E-post
+46 (0)90-786 8506

 

Tetting, Louise

Internationell koordinator (fakultetskansli S)
Internationell handläggare (Utbildningsavdelningen)
E-post
+46 (0)90-786 8622

 

Personalfrågor

 

Bergling, Maria

Personalspecialist

Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.

E-post
+46 (0)90-786 8240

 

Vahlström, Jenni

Personalspecialist

Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.

E-post
+46 (0)90-7868240
+46 (0)72-5190856

 

Kommunikation

 

Ahlgren, Ulla

Kommunikatör
E-post
Telefon

 

Bergvall, Olof

Kommunikatör
E-post
+46 (0)90-786 8211
+46 (0)72-2362915

 

Avdelningen för infrastruktur

 

Lundin, Gabriel

E-post +46 (0)705202680

 

Svedmark, Magnus

E-post +46 (0)72-7198955

 

Wiberg, Bertil

E-post
+46 (0)90-786 82 51 070-676 96 56

 

Åström Öberg, Caroline

E-post +46 (0)907868206

 

Grants Office

 

Jäghagen, Karl

Grants Office
E-post
+46 (0)90-786 8420

Kontaktinformation

Boa Drammeh, fakultetsdirektör, chef för fakultetskansliet
Fakulteten för skogsvetenskap
boa.drammeh@slu.se, 090-786 8120, 070-599 8980                    

Olof Bergvall, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU
olof.bergvall@slu.se, 090-786 82 11, 072-236 29 15

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se