Fakultetsledning

Senast ändrad: 11 augusti 2020

Ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden fr.o.m. 2019-01-01

 • Göran Ståhl, dekan, ordförande, 090-7868238
 • Christer Björkman, prodekan, vice ordförande.
 • Pernilla Christensen, analytiker, institutionen för skoglig resurshushållning. 
 • Anders Dahlberg, professor, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Ann Dolling, universitetslektor, institutionen för skogens ekologi och skötsel. 
 • Frauke Ecke, universitetslektor, institutionen för vilt, fisk och miljö
 • Matts Lindbladh, professor, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
 • Ola Lindroos, professor, institutionen för skogens biomaterial och teknologi
 • Marcus Månsson, studeranderepr., ordförande Skogshögskolans studentkår
 • Vakant, studeraranderepr., Skogmästarskolans studentkår
 • Ivan Huuva, doktorandrepr. doktorandrådet
 • Rosario Garcia Gil, forskare, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (Suppleant)
 • Ove Nilsson, professor, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (Suppleant)

Krisgrupp

Kontaktpersoner

 • Per Olofsson, 090-7868292
 • Olof Bergvall, 072-2362915

Kontaktinformation