Smakprov: Argumentationsmatris

Senast ändrad: 10 december 2021

Om övningen

En övning där eleverna får använda ett matrisverktyg för att strukturera argument kopplade till hållbar utveckling. Matrisen kan användas på många olika sätt. Du kan till exempel låta eleverna fylla i matrisen utifrån olika påståenden, och öva sig att ta olika perspektiv.

Tidsåtgång: Varierande

Material: Utskrivna argumentationsmatriser (1 per elev)

Förberedelser: Skriv ut matriserna (1 per elev)

En översikt för olika typer av argument, kort sikt, mellanlång och lång sikt. Samt förslag på motargument.
Argumentationsmatrisen är ett verktyg för att hjälpa eleverna att strukturera upp sina argument.

Utförande

Matrisen kan användas på många olika sätt. Den är ett verktyg för att hjälpa eleverna att strukturera upp sina argument, till exempel genom att låta eleverna fylla i matrisen utifrån olika påståenden, och öva sig att ta olika perspektiv (se nedan). Matrisen kan också användas i förberedelserna för ett rollspel eller kombineras med andra övningar.

Innan eleverna börjar fylla i matrisen, gå gärna igenom med dem vad ett argument är. Det är bra om eleverna övar på att stötta varje argument med minst en fakta/källa för att stärka argumentationen. De kan t ex, när de fyllt i matrisen, försöka hitta siffror och fakta som stödjer vad som står i varje ruta.

Ladda ner tom argumentationsmatris (png)

Reflektioner kopplade till övningen:

 • Källkritik: Är källorna trovärdiga? 
 • Är källorna fullständiga eller visar de mest en sidas argument?
 • Varför är det viktigt att kunna argumentera?
 • Känslomässiga argument och faktaargument: Hur påverkas vi av exempelvis lobbyism och reklam?
 • Vad är fakta och vad är åsikter?

Tips:

 • Fyll gärna i en matris tillsammans med eleverna först, så de förstår hur matrisen ska användas.
 • Låt gärna eleverna lämna in sina ifyllda matriser, det kan vara bra som både betygsunderlag och att kunna se hur eleverna resonerar och om de har förstått.
 • Man kan låta eleverna använda kamratbedömning och titta på varandras ifyllda matriser.
 • Arbeta gärna tillsammans med exempelvis svenskämnet för att fördjupa er kring argumentation, diskussion, logiska felslut, källkritik och liknande.
 • Om ni ordnar debatter eller liknande kan eleverna ha med sina matriser att titta på när de argumenterar. 
 • Om eleverna är publik till varandras debatter kan eleverna som lyssnar använda matrisen för att vara aktiva lyssnare, och fylla i de argument de uppfattar under debatten. 
 • Matrisen kan användas som analysverktyg när eleverna t ex lyssnar på poddar, läser artiklar etc. Eleverna kan försöka identifiera olika argument kopplat till hållbar utveckling och placera in dem i matrisen.
 • Anpassa gärna matrisen eller konstruera en egen matris med andra kategorier.