SLU-nyhet

Smakprov på övningen Flödesschema

Publicerad: 05 mars 2021

SLU utvecklar ett webbaserat läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog, klimat, biologisk mångfald och bioekonomi - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Här följer ett smakprov på övningen FLÖDESSCHEMA, som ingår i läromedlet, som lanseras i januari 2022.

Ett flödesschema för produktion och konsumtion, resurser, livscykelanalys och cirkulär ekonomi
Ett flödesschema för produktion, konsumtion, resurser, livscykelanalys och cirkulär ekonomi. Exempel på hur det kan fyllas i.
Ett flödesschema för produktion, konsumtion, resurser, livscykelanalys och cirkulär ekonomi
Ett flödesschema för produktion, konsumtion, resurser, livscykelanalys och cirkulär ekonomi
Om övningen:

En övning för att skapa förståelse kring produktion och konsumtion, resurser, livscykelanalys och cirkulär ekonomi. Övningen kan gärna göras som ett delmoment när man arbetar med exempelvis konsumtion, ekonomi eller hållbarhetsfrågor. Övningen passar t ex i kurserna Naturkunskap och Samhällskunskap.

Tidsåtgång

Ca 30-60 minuter (för att låta eleverna söka fakta, fylla i flödesschemat och sedan diskutera/presentera)

Förberedelser

Skriv ut flödesscheman (gärna i A3) eller se till att eleverna har tillgång till flödesschemat digitalt. Klicka HÄR för att öppna flödesschemat i pdf-format (A4)

Genomförande

Gå igenom flödesschemat med eleverna så att de förstår de olika rutorna innan de börjar med övningen. Detta kan t ex göras genom att i helklass fylla i ett exempel-flödesschema tillsammans. 
Tilldela eleverna en produkt (Övningen kan göras enskilt eller i grupp)
Låt eleverna söka information och fylla i flödesschemat för sin produkt
Redovisa flödesschemat (t ex i tvärgrupper, flödesschema-vernissage eller som en inlämningsuppgift)
Diskutera utifrån elevernas flödesscheman. Förslag på sådant att ta upp: naturresurser och råvaror, förnybara material, produktion, konsumtion, transport, cirkularitet, livscykelanalys, avfallshantering och produkters livslängd.

Förslag på frågor att diskutera kopplat till övningen
 • Hur hållbar är produktens livscykel?
 • Hur skulle den kunna göras mer hållbar (titta steg för steg)?
 • Vilka råvaror är förnybara och vilka är inte förnybara? Vad händer om vi får slut på en viss råvara?
 • I vilka delar av världen produceras produkter vi använder?
 • Hur ser arbetsvillkoren ut där?
 • Vilka olika sätt finns det att transportera produkter? Vilka för- och nackdelar finns med olika transportsätt?
 • Vilka är sambanden mellan produktion, konsumtion och ett hållbart samhälle?
 • Vem/vilka är ansvariga för att se till att konsumtion och produktion görs på hållbara sätt? (diskutera t ex företagen, politikerna, konsumenterna)
Tips

Uppgiften kan vara klurig beroende på vilken produkt man jobbar med, det kan vara bra att ge eleverna hjälp och stöd när de försöker fylla i flödesschemat, t ex genom att ställa följdfrågor och ge tips.
Antingen kan man låta elevernas själva söka information eller så kan man ge dem färdiga källor (t ex från SLU, WWF, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och liknande). Ha gärna med en källkritisk reflektion.
Flödesschemat kan användas som en introduktion, under ett moment eller som en del av en examination.


Flödesschemat är en modell av verkligheten, prata gärna med eleverna kring hur detta är en förenkling och vilka fler delar man skulle kunna fundera mer kring: exempelvis tillverkning av maskiner som krävs för tillverkningsprocessen.


Titta gärna extra på det Globala målet nr 12 (hållbar konsumtion och produktion) och hur det hänger ihop med uppgiften.
Flera grupper/elever kan jobba med samma produkt, eller så får alla olika. Man kan också låta eleverna själva komma på produkter de vill arbeta med.
Förslag på produkter eleverna kan arbeta med:

 • T-shirt
 • Trädgårdsstol av teak
 • Trädgårsstol av furu
 • Batteri
 • Bröd
 • Bok
 • Blyertspenna
 • Ketchup
 • Choklad
 • Bokhylla (från t ex ikea)
 • Handduk
 • Plywoodskiva
 • Tegelsten