Smakprov på övningen "Hur påverkar vargen, skogsharen och tallplantor varandra i ett ekosystem?"

Senast ändrad: 16 augusti 2021

De tre organismerna kan leva tillsammans i ett ekosystem och påverkar varandra på olika sätt. I denna övning ska eleverna få diskutera hur olika organismer kan påverka ett ekosystem och vad som kan hända om man plockar bort en konsument, en toppredator eller en producent. Övningen passar t ex i kurserna Naturkunskap 1a1/1b och Biologi 1.

Varg, hare och tallplantor. Illustration
Uppgift: låt eleverna förklara dessa två bilder med egna ord. Motivera antalet individer i de två olika bilderna.

Om övningen

Tidsåtgång

Cirka 30 min 

Genomförande

I denna övning ska eleverna diskutera hur de tre organismerna varg, hare och tall påverkar ekosystemet de lever i. Utgå från tallplantor och låt eleverna diskutera hur de påverkas av att antalet harar förändras från 5 harar till 10 harar i skogen. Låt eleverna sedan fundera vad som händer i ekosystemet om en jägare kommer förbi och skjuter 5 harar. 

Nästa steg är att föra in en art till, vargen. Vad händer med antalet harar om en varg skaffar sig ett revir i skogen? Vad händer då med antalet tallplantorna? Vad händer i ett ekosystem om det inte finns någon toppredator utan endast konsumenter? 

Övningen avslutas med att eleverna får förklara de två bilderna ovan med sina egna ord; d.v.s. de ska motivera antalet individer i de två olika bilderna.

Frågor att diskutera kopplat till övningen 

Ett bättre begrepp att använda istället för näringsvävar är interaktionsvävar. Arter samverkar och interagerar på olika nivåer och det kan vara svårt att se dessa interaktioner. Vissa arter underlättar för varandra till exempel kan en art vara ett levnadsunderlag för en annan art eller leva i symbios och ha ett näringsutbyte mellan varandra.

Här kan du som lärare diskutera: 

  • Hur bevarande av varg i ekosystemet kan påverka balansen i en näringsväv? 
  • Hur ökad jakt på varg i ekosystemet kan påverka balansen i en näringsväv? 
  • Hur avskjutningen av älg påverkar återväxt av skogsplantering? 
  • Hur skogsplanteringar kan påverkas av att en toppredator finns närvarande i en skog? 
     

Om man studerar en del av en näringsväv det vill säga en näringskedja kan man tydligare förstå hur arterna kan påverka varandra. Vi vet inte vad som kan ha betydelse och först när en art är borta kan vi förstå effekterna vilket brukar kallas att vi ska ta hänsyn till försäkringsprincipen (försiktighetsprincipen). Vanligtvis studerar vi näringskedjan från en producent via konsument och till toppredator så kallad "bottom up". I detta exempel ges andra perspektiv då vi studerar "top down" istället. 

Tips 

En digital övning finns på websidan PhET och Bioresurs där eleverna kan se hur antalet arter i näringskedjan påverkas av varandra; Natural Selection och på svenska Naturligt urval 

TYCK TILL