Smakprov på övningen "Endast 11 arter i ekosystemet - välj och motivera!"

Senast ändrad: 27 september 2021

Alla arter i ett ekosystem har en roll men hur viktig är den?

Näringsväv med 11 arter i ett ekosystem. Illustration
Bild 1 - Näringsväv med 11 arter i ett ekosystem
Näringsväv med 20 arter i ett ekosystem. Illustration
Bild 2 - Näringsväv med 20 arter i ett ekosystem
 Möjlig näringsväv utifrån val av organismer. Illustration
Bild 3 - Möjlig näringsväv utifrån val av organismer

Om övningen

I övningen får eleverna använda sina kunskaper från genomgången av bildspelet Planetens biologiska mångfald. Begreppen ekosystem, art, nedbrytare, producent, konsument och toppkonsument används i övningen. Övningen passar t ex i kurserna Naturkunskap 1a1/1b och Biologi 1. 

Tidsåtgång 

Cirka 10-15 minuter 

Genomförande 

Låt eleverna diskutera parvis vilka olika ekosystem som finns. Skriv upp elevernas förslag, t ex på en White board eller en digital anslagstavla. Dela ut stencil eller visa ekosystemet med 11 arter i Bild 1 på en digital skärm. Låt eleverna diskutera vilken roll arterna har i de olika nivåerna i näringsväven i ekosystemet. Fortsätt sedan med ekosystem med 20 arter i Bild 2 där eleverna ska prioritera 11 arter som ska vara kvar och motivera varför dessa ska vara kvar. Det går att använda Bild 3 för att ge stöd till eleverna för att välja vilka organismer som ska prioriteras. 

Detta moment görs med fördel som en EPA-övning (fundera enskilt, jämför svaren i par och i slutet diskuterar alla). 

Frågor att diskutera kopplat till övningen 

Vi vet inte vad som kan ha betydelse och först när en art är borta kan vi förstå effekterna vilket brukar kallas att vi ska ta hänsyn till försäkringsprincipen (försiktighetsprincipen). En interaktionsväv är ett bättre sätt att beskriva ett naturligt ekosystem eftersom de inkluderar mellanartsinteraktioner. Mellanartsinteraktioner innebär ingen energiöverföring men konkurrens och samarbeten mellan arter. Frågor att diskutera kan vara: 

  • Vilken "roll" har respektive art i ekosystemet?
  • Är de producenter, konsumenter eller nedbrytare?
  • På vilka sätt är arten viktig för ett hållbart ekosystem?  
  • Varför är det viktigt med biologisk mångfald på planeten jorden? 

Tips 

Välj gärna andra ekosystem att studera tillsammans med eleverna, t ex näringsvävar från sjö eller hav. 

TYCK TILL

Vi vill gärna veta vad du tycker om övningen "Alla arter i ett ekosystem har en roll men hur viktig är den?" - dina svar bidrar till att skapa ett användbart och flexibelt läromedel om ett angeläget tema.