Smakprov på övningen "Matkalkylatorn – vad åt du igår?"

Senast ändrad: 18 november 2021
Bild på mat i panna och på tallrikar. Illustration

Övningen handlar om att fundera kring vad en måltid kan innehålla och hur detta kan påverka klimat och biologisk mångfald. Med hjälp av WWF:s matkalkylator får eleverna en bild av hur mycket växthusgasutsläpp gårdagens middag leder till, och hur den påverkar den biologiska mångfalden.

Elevinstruktion

Vad åt du igår och hur kan detta ha påverkat klimatet? 

  1. Fundera kring vad du åt igår och anteckna detta.  
  2. Fortsätt med att gissa vad i dina måltider som påverkar klimatet mest, markera dessa livsmedel. 
  3. Öppna matkalkylatorn.se och skriv in vad du åt igår.  
  4. Jämför resultatet med en kompis. Fundera tillsammans över följande frågor: 
  • Ligger din måltid inom klimatbudgeten?  
  • Vad bör man äta mindre av och vad påverkar inte så mycket?  

Med WWF:s matkalkylator får du en bild av måltidens klimatpåverkan, och hur den påverkar den biologiska mångfalden. Matkalkylatorn är framtagen av CarbonCloud och baseras på forskning från Chalmers.

Lärarinstruktion

Om övningen  

Övningen handlar om att fundera kring vad en måltid kan innehålla och hur detta kan påverka klimatet. Ligger måltiden inom klimatbudgeten? Vad bör man äta mindre av och vad påverkar inte så mycket? Med WWF:s matkalkylator får eleverna en bild av måltidens klimatpåverkan, och hur den påverkar den biologiska mångfalden. Matkalkylatorn är framtagen av CarbonCloud och baseras på forskning från Chalmers.

Tidsåtgång 

Cirka 20 minuter 

Genomförande 

Låt eleverna fundera kring vad de åt igår. Låt eleverna gissa vad i måltiden som påverkar klimatet mest, markera dessa livsmedel. Öppna sedan matkalkylatorn www.matkalkylatorn.se och skriv in vad de åt. Låt eleverna jämföra sina resultatet med några andra. 

Utför övning enligt EPA (enskilt, par och alla). Övningen kan avslutas med en reflektion, skriftligt eller muntligt, enskilt eller gemensamt i klass.

Frågor att diskutera i samband med övningen

  • Vad förvånade minst och vad förvånade mest? 
  • Fånga elevernas tankar: Var uppstår utsläpp vid matproduktionen? 
  • Tänk hela produktionskedjan och växthusgaser (metan, lustgas, koldioxid): svårt att minska jordbrukets utsläpp med hjälp av ny teknik. Avgörande kommer att bli att vi människor förändrar våra konsumtionsändringar. Hur kan en individ påverka sin matkonsumtion? Hur kan samhället påverka individernas matkonsumtion?  
Diagram över hur olika sorters mat påverkar klimatet. Illustration.
Övningen kan även avslutas med att diskutera kring ovanstående diagram för att summera den. Illustration: SLU/Advant

Fakta:

Tips