SLU-nyhet

Smakprov på övningen Skogsdebatten

Publicerad: 05 mars 2021

Det här är ett utkast på en övning som visar på hur olika intressen kring skogen skapar debatt om hur vi ska använda den, idag och i framtiden. Syftet är att eleverna ska få träna på att argumentera och ta ställning i viktiga frågor. I den färdiga versionen av övningen, som lanseras som en del i vårt läromedel om skog i januari 2022, kommer det att finnas filmer och mer utvecklade interaktiva delar. Ge oss gärna dina tankar om övningen i enkäten som ligger längst ner på sidan. Det tar bara 2 minuter.

Bild på skog med texten Vilken nytta har vi av skogen?
Det följer med ett bildspel till övningen (powerpoint), för att ge eleverna nödvändiga förkunskaper. I anteckningsfältet finns förslag på diskussionsfrågor och svar liksom källor till informationen.
Bild av ett fiktivt mejl från Doktor Skogh, ordförande i Sveriges skogskommitté
Klassen bjuds in till ett möte arrangerat av Sveriges skogskommitté, där man ska diskutera hur naturresursen skog ska prioriteras framöver.
Bild med symboler och instruktioner till deltagare i rollspelet Skogsdebatten
Eleverna slår tärning om ålder, könsidentitet och karaktär, delas in i olika aktörsgrupper och tilldelas en roll.
Bild med text om tre case till rollspelet Skogsdebatten
Eleverna diskuterar i sina olika aktörsgrupper hur de ska fördela en mängd skog (100 träd) på tre case.
Bild med dagordning från fiktivt möte med Sveriges skogskommité 2050 - en del av rollspelet Skogsdebatten
Casen debatteras i helgrupp, och sedan röstar eleverna på de olika casen.

Om övningen:


Tidsåtgång

Presentationen inklusive korta diskussionsövningar: ca 45 minuter.

Rollspelet: ca 120 minuter. Tidsåtgången kan anpassas beroende på hur lång tid som används för att samla in argument kring de olika aktörernas roller, hur lång debatt man lägger in samt om en slutreflektion ska knyta ihop övningen.

 

Genomförande

Gå igenom presentationen som visar på vad skogen kan erbjuda, och ge utrymme för de diskussionsfrågor som finns med i presentationen. Denna del hjälper eleverna att få en förenklad bild av hur olika aktörer vill använda skogen, och hur detta kan leda till olika intressekonflikter. Detta görs i helklass. Den andra delen som innehåller skogsdebatten kräver lite förberedelser, t ex behövs tärningar för att dela in klassen och skapa rollkaraktärer inför debatten. När aktörsgrupper och rollkaraktärer är färdiga, presentera de tre casen som eleverna ska ta ställning till. Sedan ska eleverna samla in fakta och argument i sina aktörsgrupper. Därefter kan aktörsgrupperna sitta ned och diskutera sina styrkor och svagheter samt enas om vilka case som passar in i deras argumentation. Sedan blir det mingel där alla olika aktörsgrupper ska försöka göra sin röst hörd och färga in sina argument inför de andra aktörerna. Övningen avslutas med en debatt där totalt 100 träd ska läggas in under de olika casen. Varje elev har ett visst antal träd att rösta med. Det case som får flest träd vinner debatten. Debatten avslutas med fördel av en individuell reflektion från eleverna. Eller varför inte en exit-ticket?

 

Frågor att diskutera kopplat till övningen

I presentationen ingår korta diskussionsfrågor som ger en bra grund inför debatten. Nedan visas de frågor som dyker upp:

 • Vilken nytta har vi av skogen?
 • Vad tycker unga om skogen?
 • Vilken är din relation till skogen?
 • Hur och vilka använder skogen?
 • Vad används skogen till idag?
 • Vad ska skogen räcka till?
 • Hur påverkas skogen av att klimatet förändras?
 • Hur påverkas skogen av klimatet och hur påverkar skogen klimatet?
 • Vilka ekosystemtjänster hittar vi i skogen?
   
Tips

Uppgiften kan vara klurig och utmanande både för lärare och elever. Det kan vara bra att ge eleverna hjälp och stöd när de söker information och fakta för de olika aktörerna och intressegrupperna som finns med i rollspelet. Antingen kan man låta eleverna själva söka information eller så kan man hjälpa till med att ge dem färdiga källor (SLU, WWF, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och liknande). För att se hur debatten utspelas på nätet kan det vara intressant att läsa artiklar, insändare, debattinlägg i både lokala och nationella olika tidskrifter men även att lyssna på olika poddar eller nyhetssidor i radion. Rollspelet är en modell på hur man kan visa på olika sidor i skogsdebatten men det är viktigt att prata med eleverna kring hur detta är en förenklad bild och att det är komplext att få med alla faktorer som påverkar hur vi bäst använder vår skog.