Smakprov: Vad kan du om omvärlden?

Senast ändrad: 16 augusti 2021
Logo för FN:s globala mål. Illustration.

1.1.1 Introticket – Vad kan du om omvärlden? De 17 globala målen. En kort övning med fem frågor med valbara alternativ för att testa nya perspektiv där man tittar på sin egen kunskap utifrån.

Om övningen

Det här är en kort övning med fem frågor med valbara alternativ för att testa nya perspektiv där man tittar på sin egen kunskap utifrån. Vad vet eleven om de globala målen där skog en är en viktig del?

Övningen passar bra som en introduktion, en introticket, till området globala mål där skogen får en central roll för att konkretisera och koppla fokus till Sverige. Övningen passar även in på området hållbar utveckling.

Övningen passar t ex i kurserna Naturkunskap 1a1/1b och Biologi 1.

Tidsåtgång

Ca 5-10 min för att genomföra. Om man vill lägga in en reflektion efter övningen blir tidsåtgången längre.

Genomförande

Visa frågorna från dator via projektor/interaktiv tavla eller kopiera ut i pappersform. Detta korta moment hjälper eleverna att tänka kring globala mål men även att fokusera på skog och koppla dessa till flera olika områden som kan hittas i de globala målen.

Detta moment görs med fördel som en EPA-övning (fundera enskilt, jämför svaren i par och i slutet diskuterar alla) eller lägga in i en digital quiz/kahoot som kan göras i helklass direkt.

Övningen kan avslutas med en kort diskussion eller kanske en reflektion som kan användas som underlag inför nästa del.

Tips

Övningen kan ge nya perspektiv kring globala mål men även till skog. Man kan låta eleverna själva söka information kring de globala målen (www.globalamalen.se) och/eller skog kopplat till de globala målen. Som lärare kan du hjälpa till med att ge dem färdiga källor (SLU, WWF, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och liknande).

Vem tror du är ansvarig för att de globala målen uppnås?

1 FN

X Världens regeringar

2 Alla människor tillsammans

1. Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hur mycket skog hade Sverige för 100 år sedan? Idag har Sverige 3300 miljoner kubikmeter skog (mj m3sk ).

1 Hälften så mycket  (1600 mj m3sk) 

X Lika mycket (3300 m3sk)

2 Dubbelt så mycket (6600 m3sk)

2. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Hur mycket koldioxidutsläpp binder skogen i Sverige?

1 Lika mycket som industrin släpper ut i Sverige (ca 16 miljoner ton, 2019).

X Drygt fyra gånger så mycket som svenskars flygresor släpper ut, i Sverige och utomlands (flyget släpper ut ca 41 miljoner ton, skog tar upp netto ca 44 miljoner ton, 2019 )

2 Lika mycket som vi svenskar släpper ut inom landets gränser (ca 51 miljoner ton, 2019)

3. Mål 7: Hållbar energi för alla

Hur mycket har produktionen av förnybar el från biobränsle (biokraft) förändrats på 20 år (1999-2019).

1 Ökat 3 %

X Ökat 30 %

2 Ökat 300 %

Drag´n Drop-uppgift på webbsida:

4. Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Sverigekartor om markanvändning. Illlustration. Källa: SCB
Kartor över markanvändning i Sverige. Källa: SCB